Zeewolde, 2013

Leveringsvoorwaarden stuurkaarten Snorkelen 1, 2 en 3

1. Prijzen
Alle vermelde prijzen staan in euro’s genoteerd, exclusief BTW. Voor tussentijdse prijsverhogingen en indien wij door wettelijke omstandigheden worden genoodzaakt de prijzen te verhogen, behouden wij ons dit recht voor. Uiteraard wordt u hierover zorgvuldig geïnformeerd. 

2. Levering
De stuurkaarten zijn veelal uit voorraad leverbaar. Verwachten wij een langere levertijd dan 3-5 werkdagen, dan informeren wij u hierover. Binnen enkele dagen wordt uit voorraad geleverd. Is een artikel niet voorradig, dan wordt u dat zo spoedig mogelijk (franco) nagezonden.

3. Verpakkings- en verzendkosten
Voor de verwerkings-, verpakkings- en verzendkosten wordt voor leveringen binnen Nederland een bijdrage van € 5,00 per bestelling berekend. 4. Afleveradres en transport Tijdens het plaatsen van de bestelling geeft u een adres aan waarop wij op werkdagen tussen 9-17 kunnen afleveren. Goederen reizen voor risico van de koper. Op afspraak is het ook mogelijk het pakket in Zeewolde af te halen.

5. Betaling
Wij zenden u per email een factuur. Zodra wij de betaling hebben ontvangen zal het pakket worden afgezonden. Betaling kan geschieden op ons rekeningnummer 5305265, onder vermelding van het factuurnummer. Goederen blijven eigendom van Swimpy tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

6. Reclames en retouren
Eventuele reclames worden door ons geaccepteerd binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de goederen. Neem nooit beschadigde pakken in ontvangst en teken niet voor aflevering, indien het aantal niet overeenstemt met het vermelde op de vrachtbrief. Indien goederen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan direct telefonisch contact met ons op. Retourzendingen zonder voorgaand overleg, alsmede ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

 

 

 

 

7. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Swimpy als uitgever van de stuurkaarten in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Swimpy gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

8. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Swimpy gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

9. Vragen/klachten
Swimpy streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van Swimpy, stel ons daar dan per e-mail (info@swimpy.nl) van op de hoogte.

10. Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever Swimpy en/of de illustrator.

Deze map en haar inhoud is een uitgave van:

Swimpy
Postkoets 7B
3897 AK Zeewolde
Telefoon: 06 55187417
Bank: 5305265
Iban: NL31INGB0005305265
Bic: INGBNL2A
www.swimpy.nl
info@swimpy.nl
© illustraties: Picture Report

 

 

Klik hier om te downloaden

 

Opleidingen

Over Swimpy

Swimpy is een zelfstandige onderneming gespecialiseerd in het opleiden van mensen die werkzaam (willen) zijn in de zwembaden. Bij Swimpy staan kwaliteit en veiligheid al meer dan vijf jaar voorop. Swimpy werkt volgens de opleidingsprogramma’s van het Nationaal Platform Zwembaden en NRZ. Ook voor uw recreatieve zwemactiviteiten is Swimpy uw partner.

Volg Swimpy!